Kaj so NEMI® kocke?

Kocke NEMI® so bile ustvarjene kot odgovor na potrebe otrok, ki se učijo računati. Njihov namen je, da bi bile neposredno povezane z njihovimi rokami; torej delom telesa, ki ga otroci intuitivno in najlažje uporabljajo pri računanju.

NEMI® kocke omogočajo naraven prehod uporabe rok za delo in učenje na setih za učenje računanja. Osnovna matematična pravila se uvajajo najprej s posnemanjem, nato pa s samostojnim delom in izkušnjo, ki je skladna z razvojem mladostnika – učenje z gledanjem + učenje z delom.

Otroška matematika s pomočjo NEMI® kock

Matematika je lahko za otroke težak in dolgočasen predmet. Tudi učitelji predšolske in šolske vzgoje težko učinkovito poučujejo matematiko. Da bi zadovoljili potrebe otrok in učiteljev, smo v našo ponudbo dodali igralno metodo poučevanja matematike z uporabo različnih multi-senzoričnih učnih pripomočkov – NEMI® kocke. Otroci na otipljiv način odkrivajo skrivnosti matematike. Na ta način pa podpiramo njihov razvoj na naraven način. Projekt se je rodil iz potrebe po spremembi izobraževanja. V dolgoletni praksi je ustvarjalcem uspelo diagnosticirati največje probleme javnega predšolskega izobraževanja. To so predvsem: velike skupine, različne stopnje znanja in spretnosti učencev, potreba po uvajanju številnih ključnih veščin hkrati in pomanjkanje ustrezne usposobljenosti učiteljev za didaktiko matematike.

Filter